Bieżąca pomoc podatkowa oraz zakańczanie roku fiskalnego

 1.   Tworzenie sprawozdań podsumowujących rok lub pomoc doradcza przy ich tworzeniu razem bądź bez zeznania podatkowego jako załącznik
 2.   Tworzenie bilansu dodatkowego, uzupełniającego. Bilansów otwierających oraz kończącego rok a także budżetów.
 3.   Przygotowanie rachunków dla kontraktorów dla małych przedsiębiorstw
 4.   Tworzenie uproszczonego rachunku zysków i strat
 5.   Wynajem i dzierżawa
 6.   Środki trwałe
 7.   Prace dodatkowe
 8.   Dochody szczególne na podstawie ustawy o opodatkowaniu dochodów.
 9.    Przygotowywanie bieżących zeznań podatkowych.
 10.  Prowadzenie wszystkich bieżących deklaracji podatkowych
 11.       podatek dochodowy
        podatek od osób prawnych
        podatek handlowy
        podatek obrotowy
        podatki szczególne

 12.  Reprezentacja we wszystkich sprawach podatkowych przez wszystkimi instytucjami podatkowymi, jak również prowadzenie całej korespondencji.
 13.  Kontrola zaświadczeń oraz aktów wydawanych przez organy finansowe, zrzeszenia zawodowe, Izbę Rzemieślniczą czy Izbę Przemysłowo – Handlową.
 14.  Opracowanie wniosków o prolongacie czy umorzenie.
 15.  Wsparcie i opieka podczas kontroli podatkowych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Pracy czy Zrzeszenie Zawodowe.
 16.  Obsługa wniosków prawnych / sprzeciwów
 17.  Wnioski o potwierdzenia z instytucji finansowych
 18.  Informacje na temat aktualnego stanu prawnego określonych kwestii podatkowych.
 19.  Reprezentacja przed sądami finansowymi.

Doradztwo podatkowe

 1.   Wybór formy prawnej i porównaniu obciążeń podatkowych
 2.   Planowanie i realizowanie strategii kształtowania podatków
 3.   Rozwój optymalnej pod względem podatkowym strategii sprzedaży
 4.   Optymalizacja podatkowa podczas przenoszenia praw do aktywów
 5.   Optymalizacja podatkowa podczas przenoszenia aktywów firmy
 6.   Optymalizacja podatkowa dla relokacji aktywów między sferą prywatną i przedsiębiorstwem
 7.   Przejmowanie firm
 8.   Wycena firm
 9.   Konwersje, fuzje, podziały firm
 10.  Podziały kosztów, leasingi
 11.  Dane firmowe oraz branżowe
 12.  Środki umożliwiające osiągnięcie sukcesu
 13.  Pracownicze plany zakupu akcji
 14.  Doradzanie w związku z inwestycjami i dofinansowaniem projektów
 15.  Doradztwo w sytuacjach kryzysowych.
 16.  Analiza kosztów prywatnych wynikających z wydatków firmowych bądź częściowo firmowych.
 17.  Badanie możliwości rozliczania ryczałtem
 18.  Tworzenie umów (między osobami prywatnymi, wewnętrznych, leasingowych)
 19.  Badanie skutków prywatnych oraz firmowych decyzji na wysokość podatku dochodowego
 20.  Spory międzyfirmowe