Rozliczenia kadrowo – księgowe

KFDS Treuhand Steuerberatungsgesellschaft oferuje następujące usługi we współpracy z Lohnabrechnungsservice Buchholz/Lenz GmbH:

 1.   Przygotywanie bieżących zestawień płac
 2.   Prowadzenie kont płac oraz pielęgnacja danych podstawowych
 3.   Rozliczenia miesięczne
 4.   Dziennik księgowań
 5.   Zgłoszenia pracowników
 6.   Baulohn
 7.   Zaświadczenie dla kasy chorych
 8.   Dokonywanie płatności dla pracowników, kas chorych, dodatkowe świadczenia, Urząd Skarbowy
 9.   Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych, zmiany w zgłoszeniach
 10.  Rozliczenia roczne pensji dla pracowników
 11.  Roczne zaświadczenia na potrzeby ubezpieczenia emerytalnego oraz zrzeszeń zawodowych
 12.  Wsparcie podczas kontroli urzędu skarbowego, zrzeszeń zawodowych, zakładu ubezpieczeń społecznych.
 13.  Wypełnianie formularzy, zaświadczenia o zarobkach
 14.  Porady przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 15.  Pensje minimalne
 16.  Beratung Lohnbuchhaltung Arbeitnehmerentsendung aus dem Ausland / Einstrahlung
 17.  Doradztwo przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy,
 18.  Doradztwo przy pytaniach dotyczących podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych
 19.  Doradztwo przy prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej
 20.  Obliczanie całkowitych obciążeń pracodawcy
 21.  Projektowanie systemu wynagrodzeń
 22.  Doradztwo pracowników przy wyborze klasy podatkowej
 23.  Korespondencja z urzędami
 24.  Doradztwo – planowanie przyszłości, zabezpieczenie emerytury