Prawo wspolnotowe

KFDS doradza również w różnorodnych tematach z zakresu prawa wspólnotowego od założenia międzynarodowych stowarzyszeń aż do prowadzenia ksiąg księgowych i wszystkich pytań tego dotyczących
 

 •  akt założycielski
 •  prawo stowarzyszeń
 •  fundacja
 •  spółka użyteczności publicznej
 •  fundacja rodzinna
 •  fundacja europejska
 •  darowizny
 •  datki
 •  sponsorowanie
 •  fundraising
 •  zaświadczenie o darowiźnie