Zakładanie działalności

KFDS Treuhand Steuerberatung chce pomóc Państwu już od samego początku. Pomagamy w:

 1.  Wyborze formy prawnej
 2.  Poradach w zakresie zakładania działalności
 3.  Pomoc w tworzeniu koncepcji przedsiębiorstwa
 4.  Planowanie wyniku, zapotrzebowaniu na kapitał, finansowaniu
 5.  Analiza kosztów/płynności
 6.  Obowiązki urzędowe – zgłoszenia, potwierdzenia, koncesje
 7.  Rozpoznanie personalnych skłonności
 8.  Pomoc w decyzjach personalnych
 9.  Pomoc w ustaleniu wysokości wynagrodzeń dla zarządu
 10.  Prowadzenie rozmów z bankami
 11.  Pomoc we wprowadzeniu systemu księgowego.