Powiernictwo
 
Doradztwo i ochrona interesów naszego klienta w przypadkach gospodarczych.
 

  1. Zarządzanie aktywami obcymi
  2. Zarządzanie udziałami – powiernicze przejęcie i zarządzanie udziałami w przedsiębiorstwo
  3. Postrzeganie praw akcjonariuszy i obowiązków stron trzecich wobec Spółki